Cenník výkonov

Ultrasonografické výkony:

USG print (foto)

2 €

3D/4D USG vyšetrenie plodu

 50 €

USG na vyžiadanie – gynekologické

10 €

USG na vyžiadanie v tehotenstve – biometria

15 €

USG vyšetrenie v tehotenstve – mimo 10., 20., 30. týždňa

10 €

Konzultácia a administratívne úkony na žiadosť pacientky

7 €

Konzultácia a administratívne úkony

2 €

Vystavenie výpisu z dokumentácie

7 €

Konzultácia a vystavenie žiadosti o UPT

15 €

Konzultácia a vystavenie dokumentácie pre poisťovne

15 €

Vystavenie náhradných tlačív pri strate

5 €

Zavedenie vnútromaternicovej antikoncepcie

100€

Komplexné gyn. vyšetrenie bez platného zdravotného poistenia

60 €

Pôr. vyšetrenie bez platného zdravotného poistenia

30 €

Odber LBC – Liquid Based Cytology

30 €