Cenník výkonov

Ultrasonografické výkony:

USG print (foto)

5 €

3D/4D USG vyšetrenie plodu

 50 €

USG na vyžiadanie – gynekologické

15 €

USG na vyžiadanie v tehotenstve – biometria

20 €

USG vyšetrenie v tehotenstve – mimo 10., 20., 30. týždňa

20 €

Konzultácia a administratívne úkony na žiadosť pacientky

7 €

Odber na cytologické vyšetrenie bez platného zdravotného poistenia

15 €

Vystavenie výpisu z dokumentácie

7 €

Konzultácia a vystavenie žiadosti o UPT vrátane USG vyšetrenia

30 €

Konzultácia a vystavenie dokumentácie pre poisťovne

15 €

Vystavenie náhradných tlačív pri strate

5 €

Zavedenie vnútromaternicovej antikoncepcie

100€

Komplexné gynekologické vyšetrenie bez platného zdravotného poistenia

80 €

Pôrodnícke vyšetrenie bez platného zdravotného poistenia

30 €

Odber LBC – Liquid Based Cytology

30 €