Časté otázky a odpovede

Čakáme na Vaše ďalšie otázky, s radosťou sa Vám na ne pokúsime odpovedať.

1. Som v 16. týždni tehotenstva a zaujímalo by ma, či je možná prítomnosť manžela pri pôrode v nemocnici v Lučenci, nakoľko si to obidvaja želáme? Ak je možná prítomnosť manžela, je nutné o to vopred požiadať a akou formou?

2. Čo potrebujem do pôrodnice pred pôrodom?

3. Je možné získať viac informácií o odbere pupočníkovej krvi?

4. Kedy je možné zistiť pohlavie bábätka?

5. Mám Rh faktor negatívny. Môže mať moje bábätko problémy pri pôrode?

6. Čo znamená skratka GBS? Môže byť moje bábätko ohrozené?


1. Som v 16. týždni tehotenstva a zaujímalo by ma, či je možná prítomnosť manžela pri pôrode v nemocnici v Lučenci, nakoľko si to obidvaja želáme? Ak je možná prítomnosť manžela, je nutné o to vopred požiadať a akou formou?  

     Áno, naše pôrodnícke oddelenie poskytuje túto možnosť. Rodička má právo na prítomnosť blízkej osoby pri pôrode. Prítomnosť partnera pri pôrode však môže byť obmedzená určitými prevádzkovými a technickými dôvodmi. Momentálne nie je nutné podávať žiadnu žiadosť.
Vhodná je psychofyzická príprava (aj pre budúcu rodičku), aj keď jej absolvovanie zatiaľ nie je podmienkou účasti partnera pri pôrode.
V prípade záujmu o psychofyzickú prípravu, kontaktujte prosím sestričku v ambulancii na tel. čísle 047/4320334.

2. Čo potrebujem do pôrodnice pred pôrodom?

     Zoznam potrebných vecí Vám na požiadanie poskytne sestrička v ambulancii.

3. Je možné získať viac informácií o odbere pupočníkovej krvi?

     Sestrička v ambulancii Vám na požiadanie zapožičia kompletné informačné materiály, týkajúce sa odberu, spracovania, skladovania a využitia pupočníkovej krvi. Vaše ďalšie doplňujúce otázky veľmi radi zodpovieme v ambulancii.

4. Kedy je možné zistiť pohlavie bábätka?

     Určenie pohlavia plodu je možné pri sonografickom vyšetrení pri priaznivých podmienkach už v 20. týždni tehotenstva. Samozrejme závisí od polohy plodu, priaznivých akustických podmienok, …

5. Mám Rh faktor negatívny. Môže mať moje bábätko problémy pri pôrode?

     Určenie krvnej skupiny a Rh faktora budúcej mamičky patrí medzi základné vyšetrenia v prenatálnej poradni. Vyšetruje sa príslušnosť k jednej zo skupín A, B, AB, 0 a pozitivita alebo negativita Rh faktora. U Rh negatívnej matky, v prípade, že otec dieťaťa je Rh pozitívny, môže teoreticky dôjsť k tvorbe protilátok a neskôr k poškodeniu plodu, k procesu, ktorý má označenie hemolytická choroba novorodenca.
Podstatou tohto patologického deja je, že imunologický systém matky, u ktorej červené krvinky nemajú na svojom povrchu určitý antigén – Rh faktor, tvorí proti Rh pozitívnym krvinkám plodu protilátky. Krvné systémy plodu a matky sú za normálnych okolností od seba oddelené. Ak ale prenikne určité množstvo červených krviniek plodu do krvi matky (pri pôrode, cisárskom reze, potrate, amniocentéze), vytvoria sa protilátky, ktoré počas ďalšieho tehotenstva môžu prestupovať cez placentu do krvi plodu. Tam sa protilátky naviažu na Rh pozitívne červené krvinky plodu a spôsobia hemolytickú chorobu novorodenca.
V súčasnosti je vďaka systému starostlivosti o Rh negatívne matky hemolytická choroba novorodenca veľmi zriedkavá. Každej Rh negatívnej budúcej mamičke (pri Rh pozitivite otca dieťaťa) sa v priebehu tehotnosti trikrát skontroluje množstvo protilátok v krvi.
Od roku 1971 sa preventívne podávajú v odôvodnených prípadoch anti D protilátky. Tie majú za úlohu vychytať Rh pozitívne červené krvinky plodu, ktoré prenikli do krvného obehu matky a tým zabrániť tvorbe protilátok. Anti D protilátky sa podávajú najneskôr do 72 hodín po pôrode Rh negatívnym matkám, ktorých dieťa je Rh pozitívne. Dôležitú úlohu pri rozhodovaní o podaní týchto protilátok zohráva aj príslušnosť ku krvným skupinám v systéme AB0 u matky aj u novorodenca.

6. Čo znamená skratka GBS? Môže byť moje bábätko ohrozené?

     Streptokok skupiny B (Group B Streptococci, Streptococcus agalactiae), je baktéria, ktorá sa prirodzene vyskytuje v pošve alebo v konečníku. V pošve a konečníku je prítomný u 10 až 30% tehotných žien, pričom novorodenci sa infikujú najmä pri prechode pôrodnými cestami v 30 až 70%. Ochorenie sa prejaví len vtedy, ak sa táto baktéria dostane do krvného obehu novorodenca. Môže viesť k trvalému postihnutiu s nepriaznivým psychomotorickým vývojom, ba až k ohrozeniu života.
U novorodencov sú známe dve formy tejto infekcie:
Včasná forma infekcie (dieťa ochorie v prvých siedmych dňoch života) sa zvyčajne prejavuje sepsou alebo zápalom pľúc a tvorí približne 80 % GBS infekcií u novorodencov. V prvých hodinách života dieťaťa vystupujú do popredia závažné problémy s dýchaním, poruchy cirkulácie s nízkym krvným tlakom a výkyvmi telesnej teploty.
Neskorá forma infekcie (po siedmom dni života až do troch mesiacov) prebieha ako sepsa alebo meningitída.
Ako prevencia infekcií novorodencov streptokokom skupiny B sa podávajú antibiotiká počas pôrodu priamo do žily. Zlikvidovanie kolonizácie počas tehotenstva nie je efektívne a teda kultivačný nález streptokoka skupiny B sa počas tehotenstva, pri chýbaní iných ťažkostí, nepreliečuje.